Wasberg Redovisning. Redovisningsbyrå; lagerbolag, bokföring, ekonomifunktioner, rådgivning och deklarationer. Lagerbolag direkt.
Lagerbolag
Hem Tjänster Referenser Tips & artiklar om redovisning Bra att veta om lagerbolag Jobb Om oss Kontakt

Räkenskapsår, bokföring och arkivering

Hundår, skottår och andra år…

Ett år för ditt företag kallas för verksamhetsår och i bokföringssammanhang för räkenskapsår. Normalt sammanfaller räkenskapsåret med ett vanligt kalenderår, det vill säga 1/1-31/12, och innefattar 12 månader.

Om du driver ditt företag som enskild firma eller som handelsbolag är ditt räkenskapsår alltid kalenderåret. Din verksamhet beskattas ju i samband med din privata självdeklaration.

Om du istället har aktiebolag eller driver en ekonomisk förening finns det möjligheten använda så kallat brutet räkenskapsår. Brutet räkenskapsår kan vara någon av perioderna:

• 1/5-30/4
• 1/7-30/6
• 1/9-31/8

Omläggning av räkenskapsår

Ibland kan du av praktiska skäl vilja ändra ditt aktiebolags räkenskapsår. Då är det viktigt att tänka på följande:

• du måste få tillstånd av Skatteverket (om inte ändringen är från brutet räkenskapsår (se ovan) till kalenderår.
• du måste också anmäla ändringen till Bolagsverket.
• beslutet skall fattas på bolagsstämma och ändring skall ske i bolagsordningen.

Förlängt eller förkortat räkenskapsår

I samband med att du startar företaget, eller när räkenskapsåret ändras, får ditt räkenskapsår bli kortare än 12 månader, men räkenskapsåret kan också förlängas. Det förlängda räkenskapsåret får omfatta högst 18 månader. Om du lägger ner företaget får räkenskapsåret förkortas, men inte förlängas.

Arkivering

Du är ansvarig för att all information som har med dina räkenskaper att göra arkiveras på ett betryggande sätt och dessutom inom landets gränser. Den som är/var skyldig att bokföra är också den som ansvarar för arkiveringen. Det betyder att en enskild näringsidkare själv ansvarar för att räkenskapsinformation arkiveras, även efter det att företaget upphört eller blivit sålt.

För juridiska personer gäller att de personer som för tillfället företräder företaget, ansvarar för arkiveringen. Till räkenskapsinformation räknas verifikationer (kundfakturor, leverantörsfakturor kvitton osv.), kontoplan, bokföringsböcker eller datamedia, grundmaterial, kontoutdrag, inventeringslistor, lagerspecifikationer m.m. Allt material ska arkiveras under minst 10 år räknat från slutet av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.


Ta kontakt med Wasberg och ställ frågor eller boka en kostnadsfri konsultation >>Ekobrottsmyndigheten och bokföringsbrott >>

Bokföringsskyldighet och årsredovisning >>

Personal och arbetsgivaravgifter >>

Löpande bokföring och verifikationer >>

Verksamhetsformer och juridiska personer >>

Räkenskapsår, bokföring och arkivering >>"Om det är något mer du undrar över kan du alltid höra av dig och ställa en fråga."


KOSTNADSFRI
KONSULTATION
 
LAGERBOLAG
DIREKT
 
FÅ HJÄLP MED
REDOVISNINGEN
 
 


Jesper Georgii-Hemming
Wasberg Redovisning
08-37 96 96
jesper@wasberg.se


 
Wasberg Redovisning AB Stockholm • BOX 1235 • 172 24 Sundbyberg • Framnäsbacken 4 • 08-37 28 95 • mailbox@wasberg.se

Tjänster redovisningsbyrå i Stockholm:
Bokföringstjänster
Ekonomifunktioner
Köp av lagerbolag
Redovisning och deklarationer
Avveckling av aktiebolag
Gratis rådgivning om redovisning
Мы говорим по-русски
Bookkeeping and taxquestions in Sweden
Mi govorimo Bosanski, Hrvatski i Srpski

 
Tips & Artiklar om redovisning:
Ekobrottsmyndigheten och bokföringsbrott
Bokföringsskyldighet och redovisning
Personal och arbetsgivaravgifter
Löpande bokföring och verifikationer
Verksamhetsformer och juridiska personer
Räkenskapsår, bokföring och arkivering
För dig som ännu inte fyllt 55 år
Ny lag om kassaregister
Bokföringens historia
Kreuger och grabbarna

 
Bra att veta om lagerbolag:
Vad är ett lagerbolag?
Bra att vet om ett lagerbolag?
Hur går det till att bilda ett?
Att tänka på när du köper lagerbolag
Checklista
Vad kostar det?
Allmänna Villkor

Övrigt:
Lagerbolagdirekt.se